Crew Blog | Kalani Asano: Kau ka Pea a Holo ka Waa

Crew Blog by Kalani Asano

*Translation below

Kau ka pea a holo ka waa, oia ka hana i ka hoomaka o keia holomoana aku. Anoai ke aloha, o Kalani Asano no hoi keia, a kakau mai nei wau ma ka waa o Hikianalia i kona “Alahula kai o Maleka.”

Nui na ike papalua i ka Moananuiakea, i ka ale i a i ke ale moe, ola no hoi makou i ke au a Kanaloa. Puni hoi i na mea maamau i ka waa, ka hana a ke kuleana hoi.

I loko o ko makou wa e holo ai ma ka waa, e hakilo ana aela no i ka hoailona mai na akua a na kupuna mai. Mahalo no au ia lakou i keia mau la kupaianaha no i hala. Nui ke aloha i keia ohana waa, a laila nae piha no makou i ka maikai a ka nani o ke kai hohonu. Ua pa mai nei ka mana mai Kanaloa ia makou, a ua makaukau no me keia, a laila nae e hoola a hoomakaukau no makou i ke au a Kanaloa. I keia la nani, ua hoike mai no wau i kekahi manu, a he koae kea no. Nana e alakai no makou i ka holo aku ana.

A ma hope ia ua loaa maila i kahi mahimahi. I ka wa no makou e hapai maila ka mahimahi i ka waa, pa mai nei ka iini me ke aloha no keia la maikai. O ka ia Mahimahi, he mea pomaikai mai Kanaloa mai, a ma hope ia, ua imi a kakau no makou i ka mea o ka Mahimahi, aka nae, aohe mea i loko o kona opu. Ua haka nei no! Ninau aku, no ke aha mai aohe mea i ka opu? A laila nae ua pu paakai no makou i ka ia palai a me ke curry , na anakala Gary i hoomakaukau ka mea ai ono. Ina aole oukou e ai ka mea ai ono mai Anakala Gary laua o Anake Keli, e ai ana no oukou. No ka mea ai maikai hoi, oia ka mea pono i ka holomoana aku loihi. A laila nae, haku aela no makou i na moolelo hoohiwahiwa o ka Moananuiakea, nui ke aloha no kakou pakahi a pau hoi.

A hui hou no kakou i ka aina o ko kakou kupuna. I ke ala pono e holo aku ai a hoi mai, me ka ike o ko mua e a kau mai nei, e mau mai ka ike a mau loa e, a ola i ke au a Kanaloa.

-Kalani Asano JR


*Hawaiian to English Translation:

Open the sails and the canoe moves, our journey has begun. Greetings of love to you all, this is me Kalani Asano, and I am writing to you from onboard Hikianalia on the voyage “Alahula kai o Maleka”.

There is an incredible amount of deep knowledge in the rising and falling swells of out the vast ocean, we are living in the realm of Kanaloa.

A great joy to us all is the normal work and responsibilities that we have on board to keep us going. While we are sailing, we are keeping a watchful eye out for signs of our gods and our ancestors. I have deep affection for them, especially during this amazing time. I also have great admiration for my fellow crew members, and we are blessed with beauty of the open ocean. Kanaloa showed us his great power, and allowed us the opportunity to learn how to live and be prepared for traveling in his realm.

On this calm day, I seen a koaʻe bird. This bird showed us the way. Soon after, a mahimahi was hooked on our lure. As we were pulling it into the canoe, i was struck with a feeling of love and desire for this  beautiful day. The mahimahi was a gift from Kanaloa. We did our fish monitoring “science at sea”, and when we cut open the stomach, it was completely empty. I wondered, why was there nothing in the stomach of this fish? Uncle Gary fried some up, and also made fish curry. If you guys never tried the fabulousness of Uncle Gary and Aunty Kelly, you better try. For traveling on a long voyage, you need delicious food. We are creating the beloved hisstory of the broad ocean of Wākea, and we have great love for you guys back home. We will meet again when we return to the land of our ancestors. Along the right path we travel and return, with the knowledge of those who came before, the knowledge that will continue on forever, and live in the realm of Kanaloa.

-Kalani Asano, JRWe’ve got new gear in the PVS Store!

Shop Hōkūleʻa Gear Now!

Print Friendly, PDF & Email