ʻŌlelo Classroom

Mahalo no ke kipa ʻana mai i nā kūmole a ʻikepili no ka Huakaʻi Holo Puni Honua i mālama ʻia ma ko kākou ʻōlelo makuahine i aloha nui ʻia, ʻo ia hoʻi, ka ʻōlelo Hawaiʻi. Mahalo nui iā ʻoukou, no ka ʻimi ana i ala e hoʻōla aku ai i ko kākou ʻōlelo ma o ka hana hoʻonaʻauao no ka hanauna hou. Eia maila he mau moʻolelo, manaʻo, a ʻikepili paha e kākoʻo aku ai iā ʻoe ma kēia hana nui o ka waiwai. E kau pū mai nō me mākou ma kēia waʻa ʻimi naʻauao. E aʻo aku, aʻo mai, a pēlā kākou e mālama honua like ai.

Nā kūmole a ʻikepili

This book gives a general overview of Hawaiian culture and society including the land management ahupuaʻa system, the kapu system, and the various roles and jobs that Hawaiians had.

http://www.ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=english&l=en

This book gives an account of one of the Hawaiian creation moʻolelo of Hāloanakalaukapalil the first Kalo plant and the first man Hāloa. This story describes the relationship that Hawaiians have with the land.

http://www.ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=aplc17&l=en

A book that talks about the journey of the canoe from its creation in the forest to it’s launching. This book also talks about the various parts of the canoe, the types of the canoe, and contemporary Hawaiian sailing canoes.

http://www.ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=hcbt&l=en

Hawaiian language dictionary to define Hawaiian to English and English to Hawaiian words.

http://wehewehe.org

This book is about various plants that grow in the Hawaiian garden including the breadfruit, sugarcane, sweet potato, taro, and bananas. This book talks about the uses of the various plants and growing practices associated with the plants.

http://www.ulukau.org/elib/collect/aplc05/index/assoc/D0.dir/book.pdf

This book talks about the relationship of organisms in the ocean, and how they connect to the cycle of life including to the land, people, and our existence.

http://www.ulukau.org/elib/collect/aplc06/index/assoc/D0.dir/book.pdf

A book about Kauluwehi and Kekai, a sister and brother, and their adventures with their kūpuna in the mountain and the ocean. Their kūpuna show them how to gather and take care of resources in the mountain and the ocean.

http://www.ulukau.org/elib/collect/mauka/index/assoc/D0.dir/book.pdf

“Provides schools and communities a way to examine and attend to the educational and cultural well-being of their learners. These cultural guidelines have been developed with the belief that continued learning and practicing of the Hawaiian language and culture is a fundamental prerequisite for nurturing culturally healthy and responsive citizens and contributes to the growth and harmony of the community. “

English: http://www.olelo.hawaii.edu/pub/NHMO.pdf

Hawaiian: http://www.ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=honuamauli&l=en

This book talks about Pele’s voyage from Kahiki to Hawaiʻi. This moʻolelo describes her attempts to find a home on each island from Niʻihau to Hawaiʻi.

http://www.ulukau.org/elib/cgi-bin/library?c=aplc10&l=en

A book that talks about the community of Koʻolauloa and the responsibilities and values they have for their ʻāina, voyaging canoe community and each other

http://www.ulukau.org/elib/collect/kuleana2/index/assoc/D0.dir/book.pdf

Kūola talks about his experiences of helping his family and friends build the Lāʻie double hulled voyaging canoe Iosepa.

http://www.ulukau.org/elib/cgi-bin/library?e=d-0kuola-000Sec–11haw-50-20-frameset-book–1-010escapewin&a=d&p2=book