Navigation Update | October 31, 2014

Aloha mai kākou! Thank you for following us on our voyage as we’re traveling down from Tongtatapu to Rangitahua and onto Aotearoa. We are thinking we are close to 400 miles along our course, more about 360 miles going off of our speed and direction of travel. We’re going to be verifying that tonight with stars that we’ll be measuring. We’re looking at Kauluakoko (Betelgeuse) and ʻAʻa (Sirius) as they should be rising together and stay together as they travel up into the sky. Last night, when we were looking at them, they were close. But tonight should be the night that they are closer and letting us know our position in the ocean is about 27 degrees south. We’re expecting to see Rangitahua maybe tomorrow evening or the day after in the morning. We’ll see how we travel along the ocean. Right now you can see the ocean is pretty calm. We are going about 4 knots in light winds and small seas. Thank you for continuing to follow us at Hokulea.com. Mahalo.

Aloha mai kākou, eia nō mākou ma ka moana nui ākea me ka “ʻōlelo a ke kilo hōkū hoʻokele waʻa.” I kēia lā, he wahi leo mahalo, he leo aloha kēia iā ʻoukou no ka hahai ʻana iā mākou a he hauʻoli lā heleuī iā ʻoukou. Ke manaʻo nei mākou aia mākou, ʻaneʻane pau hoʻokahi kaʻau mile ka holo ʻia ma kahi o ʻekolu haneli kanaono i ka nāpoʻo ʻana o ka lā i kēia lā, a ke mea, e hōʻoia ʻia ana nō i kēia ahiahi ke nānā aku i nā hōkū ʻo Kauluakoko me ʻAʻa, ke mahiki aʻe lāua a pili pū ma ka ʻIwaalike, pēlā e hōʻoia ai i ko mākou, kahi o ka moana. No laila, ke noʻonoʻo nei i kēia, kēia lā e hiki mai ana, kēia ahiahi paha, e ʻike paha ana iā Rangitahua mā, a koe aku ia. He mau hōkū ʻē aʻe ke nānā aku iā mākou ma ka Hema- ma ka ʻĀkau, ʻo ia nō ʻo mea, ʻIwakealiʻi mā, hiki nō ke ana i ko lākou kiʻekiʻe o ka lani, a pēlā nō e hōʻoia i kahi o mākou ma ka moana. A ʻo ia, i kēia manawa, he wahi kai mālie maoli nō a pā mai ana ka makani a mālie wale nō nā ʻale o ka moana, a holo maikaʻi ana nō nā waʻa. Hiki ke ʻike ʻia iā Hikianalia ma hope o mākou.


Continue to follow the Mālama Honua Worldwide Voyage by visiting us online and joining our global movement towards a more sustainable Island Earth.

Print Friendly, PDF & Email